Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng. Sau đây là những điểm chính của chính sách bảo mật của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng. Các thông tin được thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, để trả lời các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ, để cập nhật các thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  3. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.
  4. Bảo mật thông tin: Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật và không bị rò rỉ thông qua các biện pháp bảo mật, bao gồm mã hóa dữ liệu, giới hạn quyền truy cập thông tin, và thường xuyên kiểm tra bảo mật hệ thống.
  5. Quyền khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ về chính sách bảo mật của chúng tôi, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và cập nhật chính sách bảo mật của mình thường xuyên để đảm bảo rằng khách hàng luôn được bảo vệ tốt nhất.